Povinná výbava bicykla

Nezabúdajte, že aj bicykel je dopravný prostriedok, a preto sa aj na neho vzťahujú určité pravidlá. Ak chcete jazdiť po cestách, nemali by ste zabudnúť na povinnú výbavu.
 

Medzi povinnú výbavu patrí:

 • Dve na sebe nezávislé funkčné brzdy (predné a zadné), ktoré slúžia k zastaveniu bicykla.
 • Predná biela odrazka a zadné červené odrazové sklo. Tieto odrazové sklá môžu byť nahradené odrazovými plochami na oblečení.
 • Oranžové odrazky, z oboch strán oboch pedálov, ktoré môžu byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na obuvi prípadne v ich blízkosti.
 • Oranžové odrazky v prednom, zadnom alebo oboch kolesách a to minimálne jedna z oboch strán. Tieto odrazové sklá môžu byť nahradené odrazovými materiálmi na bokoch kolesa alebo na koncoch blatníkov alebo bokoch odevu. Všetky tieto odrazové sklá slúži k Vašej bezpečnosti a dobrej viditeľnosti Vás na ceste.
 • V prípade že je cyklista mladší ako 18 rokov, musí si hlavu povinne chrániť prilbou. Prilba je povinná pre všetkých na cestách mimo obec. Táto prilba musia byť úplne funkčná a nesmie byť znova použitá po nehode. Veľmi dôrazne odporúčame použitie helmy aj v prípade, že sa Vás táto povinnosť netýka, môže Vám zachrániť život!

 

Pri zníženej viditeľnosti do povinnej výbavy patrí aj:

 • Predné biele svetlo, ktoré je schopné bez akýchkoľvek zásahov nepretržite svietiť aspoň hodinu a pol. V prípade dobrej viditeľnosti je možné svetlo nahradiť bielou blikačkou. Toto svetlo Vám dobre poslúži k osvetleniu cesty.
 • Zadné červené svetlo, ktoré je schopné bez akýchkoľvek zásahov nepretržite svietiť aspoň hodinu a pol. Toto svetlo je možné kombinovať s červenou odrazkou a v prípade dobrej viditeľnosti je možné svetlo nahradiť červenou blikačkou. Zadné svetlo slúži k Vašej bezpečnosti z dôvodu viditeľnosti pre vodiča idúceho za Vami.
 • Zdroj energie, ktorý je schopný dodávať svetlám energiu na svietenie po dobu aspoň hodinu a pol.

 

Z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky musí bicykel spĺňať ďalšie požiadavky. Ak kupujete nový bicykel na Slovensku, tieto požiadavky sú samozrejmosťou.

 

 • Riadidlá musia byť z oboch strán bezpečne zaslepené.
 • Ráfiky a plášte nesmú vykazovať žiadne známe poškodenie alebo deformáciu, ktorá by narušovala bezpečnosť jazdy.
 • Bicykle vyrobené po roku 2003 musia mať na ráme viditeľne vyznačené výrobné číslo.

 

Medzi povinnú výbavu nepatrí veľa ďalších vecí, bez ktorých by ste ale nemali vychádzať, ako je napríklad zvonček, blatníky a veľa ďalších.

Nepodceňujte svoje zdravie!